Regulamin
Spis treści

  Regulamin sklepu internetowego POLA&FRANK

   

  Informacje ogólne

  1. Sklep działający pod adresem www.polaandfrank.com, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
  2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
  3. Właścicielem Sklepu internetowego www.polaandfrank.com jest firma POLA&FRANK SP. Z O.O. prowadzona pod adresem 02-627 Warszawa, ul. Naruszewicza 27/301, NIP: 5213633163, REGON: 146172200).

  Oferta

  1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
  2. Wszystkie oferowane towary pochodzą od renomowanych producentów, są fabrycznie nowe, wolne od wad.
  3. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia.
  4. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
  5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
  6. Prezentowane na stronach Sklepu nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
  7. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy POLA&FRANK SP. Z O.O., producentów lub firm współpracujących. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

  Realizacja zamówień

  1. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
  2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
  3. Zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia roboczego.
  4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
   1. odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia,
   2. odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.
  6. Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Zamówienie wysłane nie może zostać anulowane; w uzasadnionych przypadkach Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane do Klienta.
  7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

  Płatności, dostawa

  1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
   1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
   2. e-przelewem. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
   3. gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki (dot. wyłącznie przesyłki kurierskiej DPD “za pobraniem”).
   4. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.
  2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu, a w przypadku wybrania opcji “za pobraniem” lub odbiór osobisty bez przedpłaty - po złożeniu zamówienia.
  3. Zakupiony towar wysyłamy maksymalnie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
  4. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1 dnia roboczego po wysyłce z naszego magazynu.
  5. Koszty transportu ponosi Klient. Standardowe koszty przesyłki na terenie Polski wynoszą:
   1. 16,16 zł – przesyłka kurierska DPD koperta do 0,5kg
   2. 17,51 zł - przesyłka kurierska DPD paczka do 32 kg
   3. 21,20 zł – przesyłka kurierska DPD “za pobraniem”
   4. odbiór w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny
  6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury VAT Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.
  7. Zamówienia (za wyjątkiem opcji “za pobraniem”), które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.

  Odstąpienie od umowy

  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane na adres: POLA&FRANK SP. Z O.O., UL. Naruszewicza 27/301 02-627 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: info@polaandfrank.com).
  4. Klient może skorzystać z wzoru formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.
  6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (bez żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych).
  7. Sklep ma prawo wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
  8. Zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) należy odesłać na adres: POLA&FRANK SP. Z O.O., UL. Naruszewicza 27/301 02-627 Warszawa, z dopiskiem “zwrot”.
  9. Zwracany towar powinien być odesłany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy kupna.
  10. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
  11. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  13. W przypadku wymiany produktu sugerujemy wcześniejszy kontakt ze Sklepem, w celu uzgodnienia szczegółów (rezerwacja innego rozmiaru, uzgodnienie warunków wymiany na inny model); jeśli Klient zdecyduje się odesłać towar bezpośrednio, rekomendujemy dołączenie do przesyłki wypełnionego i podpisanego oświadczenia odstąpienia od umowy oraz dowodu zakupu (paragon lub faktura).
  14. Wymieniany towar należy odesłać na adres: POLA&FRANK SP. Z O.O., UL. Naruszewicza 27/301 02-627 Warszawa, z dopiskiem “wymiana”.
  15. Koszt odesłania do Sklepu towaru na wymianę ponosi Klient.
  16. W przypadku wymiany towaru na inny, przesyłka z nowym, wymienionym towarem zostanie wysłana na koszt Sklepu.

  Reklamacja

  1. Sklep odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@polaandfrank.com.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  4. W przypadku wykrycia wady, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu na koszt Klienta z dopiskiem „Reklamacja”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
  5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

  Reklamacja związana ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: POLA&FRANK SP. Z O.O., UL. Naruszewicza 27/301 02-627 Warszawa, mailowo na adres: info@polaandfrank.com lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie w zakładce KONTAKT.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  Postanowienia końcowe

  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.polaandfrank.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia.
  2. Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: info@polaandfrank.com.
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel